Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Dang-ngoc-ba
Doanh nhân Đặng Ngọc Ba
Dangthanhtam
Doanh nhân Đặng Thành Tâm
No-person-img
Doanh nhân Đống Lương Sơn
No-person-img
Doanh nhân Đồng Thị Ánh
Dongocke
Doanh nhân Đỗ Ngọc Kế
Doquangbon
Doanh nhân Đỗ Quang Bốn
Do-quoc-khanh
Doanh nhân Đỗ Quốc Khánh
Do-quoc-quyt
Doanh nhân Đỗ Quốc Quýt
Hoang-anh-tuan DOANH NHÂN HOÀNG ANH TUẤN
Chức vụ:

Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Hanoi CTT