Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-nguyet-dan
Doanh nhân Trần Nguyệt Đán
Tran-quang-thanh
Doanh nhân Trần Quang Thành
Tran-tan-ngo
Doanh nhân Trần Tấn Ngô
Tran-thi-dinh
Doanh nhân Trần Thị Dình
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Tran-trong-vinh
Doanh nhân Trần Trọng Vinh
Tran-van-hop
Doanh nhân Trần Văn Hợp
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Ho-quoc-luc DOANH NHÂN HỒ QUỐC LỰC
Chức vụ:

TS, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA