Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-mong-lan
Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân
Nguyen-minh-phong
Doanh nhân Nguyễn Minh Phong
Nguyen-minh-son
Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn
Nguyen-ngoc-dat
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Đạt
Nguyen-ngoc-han
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hân
Nguyen-ngoc-thang
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyen-ngoc-thanh
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thành
Nguyen-nhan
Doanh nhân Nguyễn Nhân
Ho-quoc-luc DOANH NHÂN HỒ QUỐC LỰC
Chức vụ:

TS, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA