Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Quang Trung
Nguyen-quoc-hung
Doanh nhân Nguyễn Quốc Hùng
Nguyen-quoc-chien
Doanh nhân Nguyễn Quốc Chiến
Nguyentangcuong
Doanh nhân Nguyễn Tăng Cường
Nguyen-thanh-hung
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen-thanh-nam
Doanh nhân Nguyễn Thanh Nam
Nguyen-thac-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thạc Thanh
Nguyenthecuong
Doanh nhân Nguyễn Thế Cường
Ho-quoc-luc DOANH NHÂN HỒ QUỐC LỰC
Chức vụ:

TS, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm SAOTA