Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-dang-luan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận
Nguyendangnhan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Nhân
Nguyen-cong-suat
Doanh nhân Nguyễn Công Suất
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Châu Thành
Nguyen-chi-dung
Doanh nhân Nguyễn Chí Dũng
Nguyen-chi-huong
Doanh nhân Nguyễn Chí Hướng
Nguyen-duy-hong
Doanh nhân Nguyễn Duy Hồng
Nguyen-gia-thao
Doanh nhân Nguyễn Gia Thảo
No-person-img DOANH NHÂN ĐỐNG LƯƠNG SƠN
Sinh ngày: 09/10/1956
Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang