Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-tan-ngo
Doanh nhân Trần Tấn Ngô
Tran-thi-dinh
Doanh nhân Trần Thị Dình
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Tran-trong-vinh
Doanh nhân Trần Trọng Vinh
Tran-van-hop
Doanh nhân Trần Văn Hợp
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Tranvansen
Doanh nhân Trần Văn Sen
Tranvanthang
Doanh nhân Trần Văn Thắng
No-person-img DOANH NHÂN ĐỐNG LƯƠNG SƠN
Sinh ngày: 09/10/1956
Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang