Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-bich-ngoc
Doanh nhân Trần Bích Ngọc
No-person-img
Doanh nhân Trần Hồng Quảng
Tran-hieu-le
Doanh nhân Trần Hiếu Lễ
Tran-huy-hoang
Doanh nhân Trần Huy Hoàng
Tran-kha-nhan
Doanh nhân Trần Khả Nhận
Tran-manh-hung
Doanh nhân Trần Mạnh Hùng
No-person-img
Doanh nhân Trần Mạnh Lưu
Tranmanhthieu
Doanh nhân Trần Mạnh Thiều
Doan-thi-thu-ba DOANH NHÂN ĐOÀN THỊ THU BA
Chức vụ:

Giám đốc Công ty Thanh Bắc Đông Dương