Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Pham-thi-dieu-hien
Doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền
Pham-thi-viet-nga
Doanh nhân Phạm Thị Việt Nga
No-person-img
Doanh nhân Phạm Văn Bắc
Pham-van-chuong
Doanh nhân Phạm Văn Chương
Pham-van-chuan
Doanh nhân Phạm Văn Chuẩn
Pham-van-luyen
Doanh nhân Phạm Văn Luyện
Pham-van-tinh
Doanh nhân Phạm Văn Tính
Pham-xuan-ha
Doanh nhân Phạm Xuân Hà
Do-thi-lien DOANH NHÂN ĐỖ THỊ LIÊN
Chức vụ:

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Bê Tông Thép Ninh Bình