Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Cao-van-luong
Doanh nhân Cao Văn Lương
Cao-van-tuyen
Doanh nhân Cao Văn Tuyến
No-person-img
Doanh nhân Chương Hoàng Chương
Duong-minh-uong
Doanh nhân Dương Minh Uông
Ho-quoc-luc
Doanh nhân Hồ Quốc Lực
Ho-si-trung
Doanh nhân Hồ Sĩ Trung
No-person-img
Doanh nhân Hà Đình Minh
Ha-thi-thu-thanh
Doanh nhân Hà Thị Thu Thanh
Do-huy-dinh DOANH NHÂN ĐỖ HUY ĐỊNH
Chức vụ:

PGS.TS Giám đốc Công ty Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ