Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phan-trong-lu
Doanh nhân Phan Trọng Lư
Pham-luc
Doanh nhân Phạm Lực
Pham-dinh-doan
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Pham-hung-cuong
Doanh nhân Phạm Hùng Cường
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hoàng Thắng
Phamhuyhung
Doanh nhân Phạm Huy Hùng
Pham-khac-tuan
Doanh nhân Phạm Khắc Tuấn
Do-huy-dinh DOANH NHÂN ĐỖ HUY ĐỊNH
Chức vụ:

PGS.TS Giám đốc Công ty Phát Triển Phụ Gia Và Sản Phẩm Dầu Mỏ