Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Xuân Thái
Ninh-thi-ty
Doanh nhân Ninh Thị Ty
Phan-chi-vinh
Doanh nhân Phan Chí Vĩnh
Phanminhnguyet
Doanh nhân Phan Minh Nguyệt
Phanngocdiep
Doanh nhân Phan Ngọc Diệp
Phan-ngoc-xung
Doanh nhân Phan Ngọc Xứng
Phan-tu-quang
Doanh nhân Phan Tử Quảng
Phan-trong-lu
Doanh nhân Phan Trọng Lư
Dinh-hong-ky DOANH NHÂN ĐINH HỒNG KỲ
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại và Đầu tư SECOIN