Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Huynh-van-son
Doanh nhân Huỳnh Văn Sơn
Le-van-bao
Doanh nhân Lê Văn Bào
Dang-le-nguyen-vu
Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Do-huu-pham
Doanh nhân Đỗ Hữu Phẩm
Do-huy-dinh
Doanh nhân Đỗ Huy Định
Do-quang-hien
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển
Do-thap
Doanh nhân Đỗ Thập
Do-thi-lien
Doanh nhân Đỗ Thị Liên
Dinh-hong-ky DOANH NHÂN ĐINH HỒNG KỲ
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại và Đầu tư SECOIN