Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-tan-ngo
Doanh nhân Trần Tấn Ngô
Tran-thi-dinh
Doanh nhân Trần Thị Dình
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Tran-trong-vinh
Doanh nhân Trần Trọng Vinh
Tran-van-hop
Doanh nhân Trần Văn Hợp
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Tranvansen
Doanh nhân Trần Văn Sen
Tranvanthang
Doanh nhân Trần Văn Thắng
Buiphap DOANH NHÂN BÙI PHÁP
Tên giao dịch: Duc Long Gia Lai Group
Địa chỉ: Số 02 Đặng Trần Côn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 - 374 8896 / 374 7437
Fax: 059 - 374 8897
Email: duclong@dlglgroup.com
Website: www.dlglgroup.com