Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Le-hong-phong
Doanh nhân Lê Hồng Phong
No-person-img
Doanh nhân Lê Hữu Hoàng
Lehoainam
Doanh nhân Lê Hoài Nam
Le-thi-minh-ha
Doanh nhân Lê Thị Minh Hà
Le-thanh-giai
Doanh nhân Lê Thành Giai
Lethuyhang
Doanh nhân Lê Thúy Hằng
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Buiphap DOANH NHÂN BÙI PHÁP
Tên giao dịch: Duc Long Gia Lai Group
Địa chỉ: Số 02 Đặng Trần Côn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 - 374 8896 / 374 7437
Fax: 059 - 374 8897
Email: duclong@dlglgroup.com
Website: www.dlglgroup.com