Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Damthidung
Mẹ Đàm Thị Dung
Doanthicam
Mẹ Đoàn Thị Cầm
Buithide2
Mẹ Bùi Thị Đê
Lamthihai
Mẹ Lâm Thị Hai
No-person-img
Mẹ Lý Thị Chừng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Chước
No-person-img
Mẹ Ngô Thị Bằng
Nguyenthiba
Mẹ Nguyễn Thị Ba
No-person-img MẸ VÕ THỊ MÂN

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Võ Thị Mân tham gia cách mạng từ những ngày đầu cuộc Đồng Khởi năm 1960. Mẹ luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh trực diện, đấ tranh chính trị với địch, giữ đất, giữ làng. trong những lần đấu tranh. Mẹ bị địch bắt và tra tấn hòng dập tắt phong trào. Nhưng sau khi ra tù, Mẹ lại tiếp tục hoạt động, đồng thời làm công tác giao liên và nuôi giấu cán bộ, bộ đội tại nhà.  Khi các con của Mẹ khôn lớn, Mẹ động viên các lên đường tham gia kháng chiến. Trong hai năm 1964-1965, ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh. Nén đau thương, Mẹ tiếp tục tham gia công tác giao liên. năm 1969, mẹ đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ.
1. Mẹ Võ Thị Mân       - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Văn Quân         (con)
3. Trần Văn Tiếu           (con)
4. Trần Văn Châu          (con) 
Ghi nhận công lao và sự cao quý của Mẹ và gia đình, ngày 24-4-1995 Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)