Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
No-person-img
Mẹ Đinh Thị Mực
Vothiluyen MẸ VÕ THỊ LUYẾN

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Mẹ Võ Thị Luyến những năm sống trong sự kiềm toả của địch, Mẹ vẫn động viên chồng, con lên đường đánh giặc cứu nước. Dù cho địch khủng bố, o ép nhưng Mẹ vẫn kiên cường bám trụ, đào hầm bí mật che giáu cán bộ, bộ đội hoạt động cách mạng.  Chồng và hai con của Mẹ đều là liệt chống Mỹ:
1. Nguyễn Luyến               (chồng)
2. Nguyễn Luyến               (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Nguyễn Công Sáu          (con)
Trong đó một con là Anh hùng lực lượng vũ trang, một con là liệt sĩ Bưu điện.  Tháng 12- 1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)