Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Diệp
Vothigioi
Mẹ Võ Thị Giỏi
Tranthidep MẸ TRẦN THỊ ĐẸP

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Trú quán: xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Trần Thị Đẹp đã gánh vác mọi việc gia đình để chồng và các con yên tâm lên đường đánh Mỹ cứu nước. Ngoài lao động sản xuất, Mẹ đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Mẹ đã làm tròn trách nhiệm của Đảng giao. Mẹ Trần Thị Đẹp có chồng và ba con là liệt sĩ:
1. Trần Thị Văn Lu                (chồng) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Văn Mết                    (con)
4. Trần Thị Cưởng                 (con).
Tổn thất to lớn của gia đình không làm Mẹ nao núng, Mẹ đã vươn lên trong mất mát, đau thương và luôn vững tin ở thắng lợi của cách mạng. Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Viẹt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)