Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthigam
Mẹ Nguyễn Thị Gấm
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Tranthidau MẸ TRẦN THỊ ĐẬU

Năm sinh: 1918.
Nguyên quán: xã Bình Định, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: thị Trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Trần Thị Đậu đều tham gia các hoạt động phục vụ cách mạng. Từ năm 1954-1957, Mẹ hoạt động nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Từ năm 1957-1958, Mẹ bị địch bắt bỏ tù. Từ năm 1965-1969 Mẹ nuôi giấu, cứu chữa thương binh, nhà Mẹ là trạm y tế của huyện Thăng Bình. Mẹ Trần Thị Đậu có ba con là liệt sĩ:
1.Đặng Đình Bài              (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Đặng Đình Thi             (con)
Đặng Thị Hạnh                (con).
Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)