Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Lê Thị Thông
Lethitrung
Mẹ Lê Thị Trừng
Lethituoi
Mẹ Lê Thị Tuôi
Lethivi
Mẹ Lê Thị Vĩ
LuongThiBa
Mẹ Lương Thị Ba
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Phamthidu1 MẸ PHẠM THỊ DỮ
Năm sinh: 1907.
Nguyên quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Theo lời kêu gọi của Bác, của Đảng, Mẹ Phạm Thị Dữ cùng chồng tham gia cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Các con của mẹ cũng lần lượt tham gia kháng chiến, ba người con của Mẹ đã hy sinh:
1. Trần Thị Nhương                     (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Bích                                 (con)
3. Trần Sanh                                 (con).
Trong kháng chiến, gia đình Mẹ là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng, tham gia may cờ giải phóng, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cơ sở. Thời gian này chồng Mẹ bị địch bắt tại chợ Muối, Phước Thuận, bị đưa vào Trại tập trung cải huấn ở Bình Định 6 tháng. Ông vẫn giữ vững được khí phách của người chiến sĩ cách mạng. Với những đóng góp to lớn, gia đình Mẹ đã được Nhà nước công nhận Gia đình có công với cách mạng. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)