Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethichi
Mẹ Lê Thị Chỉ
Lethichot
Mẹ Lê Thị Chót
Lethichuan
Mẹ Lê Thị Chuẩn
Lethigam
Mẹ Lê Thị Gẫm
Lethigia
Mẹ Lê Thị Gia
Lethihai1
Mẹ Lê Thị Hai
Lethihai2
Mẹ Lê Thị Hai
Lethiluc
Mẹ Lê Thị Lục
Phamthidinh MẸ PHẠM THỊ DÌNH
Năm sinh: 1930.
Nguyên quán: xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An.
Trú quán: xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Phạm Thị Dinh là một phụ nữ sớm giác ngộ cách mạng.
Trong kháng chiến chống Pháp, Mẹ làm công tác hậu phương, động viên chồng yên tâm chiến đấu. Chồng Mẹ hy sinh, Mẹ dồn tình cảm cho hai người con và động viên các con tham gia chiến đấu. Hai người con yêu dấu của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Nguyễn Văn Xem                   (chồng) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Thị Trưa                    (con)
3. Nguyễn Văn Xể                      (con).
để lại cho Mẹ nỗi đau không gì bù đắp được nhưng Mẹ vẫn tin tưởng vào sự nghiệp vẻ vang của cách mạng. Đất nước hoàn toàn giải phóng, mẹ động viên con cháu sống xứng đáng với những người đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Đảng và Nhà nước đã phong tặng mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)