Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Diệp
Vothigioi
Mẹ Võ Thị Giỏi
Phamthiday MẸ PHẠM THỊ DÀY
Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An.
Trú quán: xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Là một phụ nữ nông thôn giàu lòng yêu nước, mẹ Phạm Thị Dày động viên chồng tham gia chống Pháp. Nhà cửa bị Tây đốt vì tội che giấu và theo Việt Minh. Mẹ phải đi ở đợ nuôi con khôn lớn, chồng mẹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Biến đau thương thành hành động cách mạng, Mẹ động viên năm người con lên đường tham gia kháng chiến. Ở lại hậu phương, Mẹ tham gia biểu tình đấu tranh trực diện với địch suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Ba người con của mẹ đã anh dũng hy sinh trên đường làm nhiệm vụ:
1. Nguyễn Văn Hội                       (chồng)
2. Nguyễn Thị Nô                         (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Nguyễn Thị Lệ                          (con) - Liệt sĩ Bưu điện
4. Nguyễn Văn Đắc                       (con).
Ghi nhận công lao to lớn của Mẹ, Đảng và Nhà nước phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)