Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
No-person-img
Mẹ Đinh Thị Mực
Phamthidao MẸ PHẠM THỊ ĐẠO
Năm sinh: 1925.
Nguyên quán: xã Sơn Thượng, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mặc cho gia đình khó khăn, nhưng mẹ Nguyễn Thị Đạo vẫn động viên chồng và con hăng hái đánh giặc cứu nước.
Mất mát với Mẹ là quá lớn khi cả chồng và bốn con (hai trai, hai gái) đều đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Phan Đình Trung                   (chồng)
2. Phan Thị Túc                         (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Phan Thị Duyên                     (con)
4. Phan Đình Tế                        (con)
5. Phan Văn Cường                  (con).
 Vượt lên trên nỗi đau, mất mát, hy sinh, Mẹ càng ra sức hoạt động cách mạng như đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Từ ngày đất nước thống nhất, Mẹ luôn thể hiện là một gia đình cách mạng gương mẫu tại địa phương. Tháng 12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)