Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Nguyenthithang
Mẹ Nguyễn Thị Thang
Nguyenthithao
Mẹ Nguyễn Thị Thao
Nguyenthithe10
Mẹ Nguyễn Thị Thế Thế
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thứ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thà
Nguyenthithanh
Mẹ Nguyễn Thị Thành
No-person-img MẸ PHẠM THỊ ÁNH
Năm sinh: 1898.
Nguyên quán: Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.
Trú quán: xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Từ năm 1934 - 1954, gia đình mẹ Phạm Thị Ánh là cơ sở cách mạng. Trong căn nhà của Mẹ có nhiều căn hầm để nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật (các ông Trần Quang Khanh, Đoàn Tính, Phan Khương).
Những năm kháng chiến gay go ác liệt, Mẹ vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ an toàn cơ sở; nuôi các con trưởng thành và hướng các con tham gia cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, bảy người con của Mẹ lần lượt tiếp bước lên đường nhập ngũ. Ba người con của Mẹ đã hy sinh để lại cho Mẹ những xót thương khôn nguôi:
1. Nguyễn Tấn Ích  (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Bầu   (con)
3. Nguyễn Dừng   (con).
Ghi nhận công lao và những hy sinh cao quý của mẹ và gia đình ngày 24-4-1996 Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)