Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Huynhthixuan
Mẹ Huỳnh Thị Xuân
Lathibang
Mẹ La Thị Băng
Luthitang
Mẹ Lữ Thị Tảng
Lethibay
Mẹ Lê Thị Bảy
Melethiboi
Mẹ Lê Thị Bồi
Lethicuong
Mẹ Lê Thị Cưỡng
Lethichi
Mẹ Lê Thị Chỉ
Lethichot
Mẹ Lê Thị Chót
Nguyenthiduan MẸ NGUYỄN THỊ DUÂN
Năm sinh: 1916.
Nguyên quán: xã Phong An, Phong Đoiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: xã Phong An huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Duân vừa làm liên lạc, vừa nuôi giấu cán bộ cách mạng, tiếp tế lương thực nuôi cán bộ nằm vùng. Ba người con của Mẹ tham gia cách mạng và lần lượt hy sinh:
1. Nguyễn Phu                    (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Thẻo                  (con)
3. Nguyễn Thị Hồng            (con).
Năm 1967, Mẹ bị địch bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ; địch dùng nhiều hình thức dụ dỗ, tra tấn dã man nhưng vẫn không khai thác được gì nên năm 1969 chúng thả Mẹ về. Ra tù, Mẹ lại tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)