Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthigai
Mẹ Nguyễn Thị Gái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthibe MẸ NGUYỄN THỊ BÉ

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Mỹ Hoà, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: thị trấn Mỹ An, huyện Tháp mười, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Nguyễn Thị Bé sinh ra trong một gia đình nông dân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Mẹ vẫn bám trụ ở vùng Nha Bân để tham gia hoạt động cách mạng. Mẹ sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào khi được tổ chức phân công như: tiếp tế lương thực; che giấu cán bộ, du kích; canh gác; nuôi dưỡng thương binh... Mẹ sinh được mười người con thì ba người đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong đó anh Trần Văn Hùng là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Trần Văn Hùng
2. Liệt sỹ Trần Văn Từ Anh
3. Liệt sỹ Trần Văn Lùn
Tổn thất quá lớn nhưng Mẹ vẫn đứng vững và tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng đến ngày đất nước được giải phóng. Ghi nhớ công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của ba người con của Mẹ, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)