Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Diệp
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ BÂN (VÂN)

Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Nguyễn Thị Bân (tức Vân) sinh được hai người con thì chồng tập kết ra Bắc. Ngày ấy Mẹ sống trong nỗi niềm chờ đợi và nuôi con khôn lớn.
Từ năm 1956-1964, Mẹ tham gia hoạt động bí mật, nắm tình hình địch báo cáo cho cơ sở cách mạng. Đêm đêm, Mẹ lặng lẽ đào hầm nuôi giấu cán bộ nằm vùng. Mẹ vận động bà con quyên góp tiền, gạo rồi bí mật vận chuyển cung cấp cho bộ đội. Mẹ biết nhiều cơ sở của ta, do đó thường được giao nhiệm vụ làm liên lạc đưa công văn, giấy tờ cho các cơ sở và cấp trên. Mẹ rất mưu trí để tránh mọi sự kiểm soát của địch.Vừa hoạt động Mẹ vừa động viên, hướng hai con tham gia cách mạng.Ngày 21-9-1964 Mẹ bị địch bắt và bắn chết. Hai con của Mẹ cũng hy sinh, trong đó anh Nguyễn Văn Ái là Liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Ái
2. Liệt sỹ Nguyễn Thị Cảnh
Với những đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình cho cách mạng, ngày 27-8-1995 Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)