Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Vothiluyen
Mẹ Võ Thị Luyến
Vothimang
Mẹ Võ Thị Màng
No-person-img
Mẹ Võ Thị Mân
Vothinao
Mẹ Võ Thị Não
No-person-img
Mẹ Võ Thị Nghĩ
Vothiqui
Mẹ Võ Thị Quí
No-person-img
Mẹ Võ Thị Quy
No-person-img
Mẹ Võ Thị Sang
Nguyenthiai MẸ NGUYỄN THỊ ÁI

Năm sinh: 1914
Nguyên quán: Phong Chương, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trú quán: xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Hình thức khen thưởng
­Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Nguyễn Thị ái sinh ra và lớn lên trên quê Hương có truyền thống cách mạng, Mẹ đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945.
Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ tham gia nuôi dưỡng, che giấu cán bộ cách mạng trong nhà, tiếp tế lương thực để nuôi cán bộ địa phương.
Mẹ tần tảo nuôi bốn người con khôn lớn và động viên các con của mình tham gia cách mạng. Ba người con trai của Mẹ đã anh dũng hy sinh trong đó anh Nguyễn Tri Tùng là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Tri Tùng (con)
2. Liệt sỹ Nguyễn Tri Trung (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Tri Kỷ (con)
Nén đau thương, Mẹ vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng, khôn khéo, che mắt địch nên trong suốt quá tính từ 1945-1975, Mẹ cha lần nào bị địch phát hiện, giữ vững cơ sở hoạt động.
Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)