Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Buithide1
Mẹ Bùi Thị Đê
No-person-img
Mẹ Bùi Thị Cảm
Buithico
Mẹ Bùi Thị Cơ
Buithiloan
Mẹ Bùi Thị Loan
Buithimoi
Mẹ Bùi Thị Mới
Buithitri
Mẹ Bùi Thị Trị
Caothigioi
Mẹ Cao Thị Giỏi
Caothiut
Mẹ Cao Thị Út
No-person-img MẸ NGÔ THỊ BẰNG

Năm sinh: 1930.
Nguyên quán: Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ Cần Thơ.
Trú Quán: phường 4 - quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Ngô Thị Bằng tham gia Hội Mẹ chiến sỹ tại địa phương, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Chồng mất sớm, một mình Mẹ vừa tần tảo nuôi con vừa tham gia cùng tổ chức góp phần đánh giặc ngoại xâm. Mẹ luôn giáo dục động viên các con đi theo con đường cách mạng.Cả cuộc đời hoạt động của Mẹ là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ba người con của Mẹ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc: Anh Phan Văn Năm, tham gia cách mạng năm 1947, hy sinh tháng 4-1963. Anh Phan Văn Chiêu, hy sinh ngày 22-6-1968. Anh Phan Văn Dung, tham gia cách mạng năm 1952, hy sinh tháng 5-1968 là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Phan Văn Dung (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Phan Văn Chiêu (con);
3. Liệt sỹ Phan Văn Năm (con).
Với những công lao của Mẹ, ngày 24-4-1995, Mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)