Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Trần Thị Điển
Tranthibai
Mẹ Trần Thị Bai
Tranthibang
Mẹ Trần Thị Bàng
Tranthichep
Mẹ Trần Thị Chẹp
Tranthidan
Mẹ Trần Thị Dẫn
Tranthidan2
Mẹ Trần Thị Dận
No-person-img
Mẹ Trần Thị Dọi
Tranthigiai
Mẹ Trần Thị Giai
No-person-img MẸ MAI THỊ CHƯỚC

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Mai Thị Trước tham gai hoạt động cách mạng trong cả hai thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Mẹ thường xuyên đi tiếp tế lương thực cho cán bộ, bộ đội vùng giải phóng và tham gia đào hầm bí mật, che giấu cán bộ. Năm 1970, tuy tuổi đã cao, nhưng Mẹ vẫn tích cực tham gia cách mạng và trong một lần đi công tác, Mẹ bị địch phục kích, Mẹ đã hy sinh. Các con của Mẹ cũng lần lượt lên đường nhập ngũ, góp phần giải phóng quê hương và ba anh đã anh dũng hy sinh, trong đó anh Nguyễn Hàng là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Mẹ Mai Thị Trước
2. Liệt sỹ Nguyễn Hàng (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Nguyễn Hở (con);
4. Liệt sỹ Nguyễn Chiền (con).
Ghi nhận sự hy sinh cao quý của Mẹ và các con của Mẹ, ngày 17-12-1994 Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)