Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthisau14
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sen
Nguyenthitam
Mẹ Nguyễn Thị Tám
Nguyenthitam13
Mẹ Nguyễn Thị Tám Tám
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tâm
No-person-img MẸ LÝ THỊ CHỪNG

Năm sinh: 1919.
Nguyên quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Ba (năm 1987)
Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1987)
Quá trình tham gia cách mạng

Cuộc đời của Mẹ Lý Thị Chưng là chuỗi ngày gian nan, vất vả, Chồng mất sớm khi con còn nhỏ, mình Mẹ vừa lao động nuôi con và tham gia cách mạng như nuôi bộ đội, tham gia biểu tình...
Khi địch xây dựng khu quân sự trên đường tiểu lộ sát nhà Mẹ, thì nhà Mẹ là nơi liên lạc ngày đêm của nhiều cán bộ ta. Địch biết các con Mẹ tham gia cách mạng và bộ đội, cán bộ thường qua nhà Mẹ, nên chúng đã hăm doạ, đến bắt Mẹ vào nhà giam. Hết dụ dỗ rồi mua chuộc nhưng không được, chúng đành thả Mẹ về.
Mẹ Lý Thị Chừng có 3 con là liệt sĩ, trong đó một sĩ Bưu điện là Phạm Thị Sè, y tá Ban Giao bưu Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, hy sinh ngày 08-4-1969.
1. Liệt sỹ Phạm Thị Sè (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Phạm Văn Huỷnh (con);
3. Liệt sỹ Phạm Văn Tiến (con).
Sau khi các con hy sinh, Mẹ cố nén đau thương và đã hoạt động tích cực hơn cho cách mạng. Sau ngày giải phóng, Mẹ sống với đứa cháu nội (con người con thứ hai) cho đến lúc qua đời (năm 1987) tại quê hương Mẹ.
Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba (năm 1987), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1987) và tháng 4-1997 được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)