Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Giút
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Hai
Nguyenthihai1
Mẹ Nguyễn Thị Hai
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Kỳ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Khỉnh
Nguyenthikim
Mẹ Nguyễn Thị Kim
Nguyenthilan1
Mẹ Nguyễn Thị Lan
Nguyenthilich
Mẹ Nguyễn Thị Lịch
Lethisum MẸ LÊ THỊ SUM

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Lê Thị Sum là một cán bộ giao liên mưu trí, dũng cảm được cách mạng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Lần ấy đường dây liên lạc từ tỉnh Kiến Phong về quận Kiến Văn bị đứt; mưu trí, dũng cảm Mẹ qua được mắt địch, nối đường dây liên lạc. Suốt thời kỳ hoạt động, nhiều đường dây liên lạc đã được Mẹ nối từ Kiến Phong qua các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Sài Gòn rồi về Hồng Ngự.
 Không chỉ làm giao liên, nuôi giấu cán bộ, Mẹ còn tham gia đấu tranh trực diện với kẻ thù. Năm 1956, Mẹ đi đầu đoàn biểu tình đòi chính quyền Diệm hiệp thương tổng tuyển cử. Năm 1959 Mẹ tham gia cuộc đấu tranh chống dồn dân lập ấp chiến lược. Mẹ dựng chòi bí mật giữa đồng, chuẩn bị thóc gạo tiếp tế cho du kích. Trong hoạt động, bị địch bắt 5 lần, nhưng lần nào Mẹ cũng giữ vững khí tiết, không hề khai báo. Gia đình Mẹ có 10 người tham gia cách mạng, chồng và hai con Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Liệt sỹ Nguyễn Thanh Thế        (chồng)
2. Liệt sỹ Nguyễn Thanh Giang      (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Thanh Liêm        (con).
Trong đó anh Nguyễn Thành Giang -  phụ trách tổ điện đài là liệt sĩ Bưu điện.
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)