Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthithom
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
Nguyenthithom27
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thương
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thiệp
Nguyenthithoai
Mẹ Nguyễn Thị Thoại
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tiểu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tin
Hothisu MẸ HỒ THỊ SỬ

Năm sinh: 1924.
Nguyên quán: xã Quảng Thái, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: xã Quảng Thái, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Chồng Mẹ tham gia hoạt động cách mạng và tập kết ra Bắc để lại cho mẹ  Hồ Thị Sử hai đứa con nhỏ dại. Một mình Mẹ lặn lội nuôi con, một đứa con bị bệnh chết khi 10 tuổi, còn lại đứa con gái duy nhất đến ngày khôn lớn đã nối chí cha tham gia cách mạng.  
 Năm 1968, Mẹ bị địch bắt giam ba năm liền trong nhà lao Mỹ-nguỵ. Năm 1970 vừa mới ra tù, Mẹ được tin người con gái duy nhất của Mẹ đã hy sinh:Trần Thị Sinh (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.Nén đau thương, Mẹ trở về quê hương tiếp tục hoạt động làm cơ sở cách mạng; cho đến ngày hoà bình , chồng Mẹ trở về; trong nối đau mất mát lớn lao, Mẹ cũng được an ủi phần nào trong tuổi già.
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)