Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethilau
Mẹ Lê Thị Lâu
No-person-img
Mẹ Lê Thị Lượng
Lethimai
Mẹ Lê Thị Mai
Lethime
Mẹ Lê Thị Mệ
Lethimy
Mẹ Lê Thị Mỳ
Lethingay
Mẹ Lê Thị Ngay
Lethinghia
Mẹ Lê Thị Nghĩa
Lethiri
Mẹ Lê Thị Rỉ
Hothisau MẸ HỒ THỊ SÁU

Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Gia đình mẹ Hồ Thị Sáu là gia đình giàu truyền thống cách mạng, chồng Mẹ tham gia cách mạng cả 2 thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và anh dũng hy sinh năm 1965.  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ tham gia hoạt động cách mạng, đấu tranh chính trị, nuôi giấu các chiến sĩ tại nhà...Năm 1964, Mẹ bị địch bắt giam 3 tháng tại quận Bình Phước và Khám Long An; chúng đánh đập, tra tấn Mẹ hết sức dã man, nhưng Mẹ vẫn kiên quyết không khai báo. Sau khi ra tù, Mẹ tiếp tục hoạt động, động viên các con tích cực tham gia chiến đấu và hai người con yêu dấu của Mẹ đã hy sinh, trong đó chị Trương Thị Xiếu tham gia cách mạng năm 1963 là giao liên Huyện, hy sinh năm 1967.
1. Liệt sỹ Trương Kim Muôn   (chồng)
2. Liệt sỹ Trương Thị Xiếu       (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Trương Kim Đường   (con).
Mẹ được Nhà nước tăng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)