Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cam
Nguyenthicanh
Mẹ Nguyễn Thị Cảnh
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cầm
Hothidong MẸ HỒ THỊ ĐỒNG

Năm sinh: 1906.
Nguyên quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Hồ Thị Đồng tham gia hoạt động cách mạng trong những ngày kháng chiến chống Pháp. Mẹ thường xuyên vận động bà con cùng tham gia đấu tranh trực diện với địch: chống càn, chống dồn dân lập ấp chiến lược; tham gia tiếp tế lương thực; thuốc men cho bộ đội; nuôi giấu cán bộ hoạt động nằm vùng. Vừa tham gia kháng chiến, vừa nuôi con, các con của Mẹ ngày một khôn lớn và lần lượt thoát ly tham gia cách mạng. Ba người con của Mẹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó anh Nguyễn Trình đã hy sinh trong khi đang làm công tác giao bưu - Liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Trình (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Cần (con);
3. Liệt sỹ Nguyễn Đức Hoà (con).
Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)