Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Ngọc
Maithiquyen
Mẹ Mai Thị Quyên
Maithithao
Mẹ Mai Thị Thao
Hothidong MẸ HỒ THỊ ĐỒNG

Năm sinh: 1906.
Nguyên quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Hồ Thị Đồng tham gia hoạt động cách mạng trong những ngày kháng chiến chống Pháp. Mẹ thường xuyên vận động bà con cùng tham gia đấu tranh trực diện với địch: chống càn, chống dồn dân lập ấp chiến lược; tham gia tiếp tế lương thực; thuốc men cho bộ đội; nuôi giấu cán bộ hoạt động nằm vùng. Vừa tham gia kháng chiến, vừa nuôi con, các con của Mẹ ngày một khôn lớn và lần lượt thoát ly tham gia cách mạng. Ba người con của Mẹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó anh Nguyễn Trình đã hy sinh trong khi đang làm công tác giao bưu - Liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Trình (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Nguyễn Hữu Cần (con);
3. Liệt sỹ Nguyễn Đức Hoà (con).
Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)