Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethime
Mẹ Lê Thị Mệ
Lethimy
Mẹ Lê Thị Mỳ
Lethingay
Mẹ Lê Thị Ngay
Lethinghia
Mẹ Lê Thị Nghĩa
Lethiri
Mẹ Lê Thị Rỉ
Lethisinh
Mẹ Lê Thị Sính
Lethisuot
Mẹ Lê Thị Suốt
Lethisum
Mẹ Lê Thị Sum
No-person-img MẸ HỒ THỊ CHƠI

Năm sinh: 1912.
Nguyên quán: xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Tam Quan, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Quá trình tham gia cách mạng

Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến cứu nước, Mẹ Hồ Thị Chơi cùng chồng tích cực tham gia vào những hoạt động cách mạng. Năm 1960, chồng Mẹ - ông Nguyễn Văn Thành mất do bệnh. Mẹ tiếp tục nuôi sáu người con trưởng thành. Năm 1963, Mẹ lần lượt cho ba con trai thoát ly đi bộ đội. Các anh chị còn lại tham gia vào lực lượng du kích hoạt động tại địa phương. Năm 1967, 1968 ba người con của Mẹ đã hy sinh, trong đó anh Nguyễn Thiệp là liệt sĩ Bưu điện, một anh là thương binh:
1. Liệt sỹ Nguyễn Thiệp (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Nguyễn Ký (con);
3. Liệt sỹ Nguyễn Thi (con).
Suốt cuộc đời, Mẹ đã lam lũ, nhọc nhằn, âm thầm lo toan cho chồng con, phục vụ cách mạng và kiên nhẫn chịu đựng những mất mát hy sinh. Năm 1995 do tuổi cao sức yếu, Mẹ qua đời.Với đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng gia đình Mẹ Huân chương Độc lập hạng Nhất và ngày 17-12-1994, Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)