Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthinam12
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinga
Mẹ Nguyễn Thị Nga
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyenthisa
Mẹ Nguyễn Thị Sa
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthisau14
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Hathidat MẸ HÀ THỊ ĐẠT

Năm sinh: 1926.
Nguyên quán: xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ Hà Thị Đạt tham gia Hội Phụ xã; cùng chị em tiếp tế, nuôi giấu cán bộ chiến và tham gia đấu tranh chính trị, chống khủng bố, chống bắt lính, dồn dân. Năm 1968, Mẹ tham gia công tác dân công tải đạn, đưa đón thương binh, liệt sĩ, rải truyền đơn. Mẹ bị địch bắt đưa về Chi khu tra khảo, đánh đập nhưng Mẹ không khai báo một lời. Mẹ sinh được hai người con thì cả hai đều tham gia hoạt động cách mạng và đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó anh Trần Văn Tấn (hy sinh năm 1973) là liệt sĩ Bưu điện:
1. Liệt sỹ Trần Văn Tấn (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Hà Ngọc Sương (con).
Với những công lao đóng góp to lớn cho cách mạng, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)