Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthitu
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Nguyenthithang
Mẹ Nguyễn Thị Thang
Nguyenthithao
Mẹ Nguyễn Thị Thao
Nguyenthithe10
Mẹ Nguyễn Thị Thế Thế
Doanthicam MẸ ĐOÀN THỊ CẦM

Năm sinh: 1895.
Nguyên quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Quá trình tham gia cách mạng

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dù cuộc sống còn nhiều gian nan vất vả, lại bị kẻ thù luôn o ép khủng bố, Mẹ Đoàn Thị Cần vẫn dũng cảm nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng. Mẹ còn là người vợ, người Mẹ đảm đang việc nhà để chồng con yên tâm tham gia công tác cách mạng. Chồng và hai con của Mẹ anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có một người con là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Lê Văn Giỏi (chồng)
2. Liệt sỹ Lê Văn Chính (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Lê Văn Đáng (con)
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vì tuổi cao, sức yếu, Mẹ đã qua đời.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)