Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Ngọc
Maithiquyen
Mẹ Mai Thị Quyên
Maithithao
Mẹ Mai Thị Thao
Maithiviet
Mẹ Mai Thị Viết
Ngothilien
Mẹ Ngô Thị Liền
Dothidon MẸ ĐỖ THỊ ĐỒN

Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc, chồng Mẹ (ông Lê Văn Văn) đã 3 lần bị địch bắt tù. Mặc dù vậy, mẹ Đỗ Thị Đồn vẫn một lòng trung kiên với cách mạng, thay chồng nuôi con và tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương: đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực... Năm 1960-1964, Mẹ là hội viên Hội Mẹ chiến sĩ và tham gia lãnh đạo phong trào phụ nữ đấu tranh chính trị từ Long Mỹ đến Bến Tre. Chồng và hai người con yêu dấu của Mẹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó anh Lê Văn Phán là cán bộ giao Bưu tỉnh Bến Tre hy sinh năm 1962, là liệt sĩ Bưu điện:
1. Liệt sỹ Lê Văn Văn (chồng);
2. Liệt sỹ Lê Văn Phán (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
3. Liệt sỹ Lê Văn Kiên (con).
Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của chồng và hai người con của Mẹ, Nhà nước đã tặng thưởng Mẹ Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất (năm 1963) và phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)