Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthichung
Mẹ Nguyễn Thị Chung
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Coi
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Dện
Nguyenthidon
Mẹ Nguyễn Thị Dợn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Dài
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Diệu
Nguyenthiduan
Mẹ Nguyễn Thị Duân
Nguyenthigao
Mẹ Nguyễn Thị Gạo
Daothidong MẸ ĐÀO THỊ ĐỒNG

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Hoà Hiệp Nam, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Hoà Hiệp Nam, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ và anh dũng của dân tộc, trong hoàn cảnh luôn bị kr thù o ép, khủng bố những người yêu nước, mẹ Đào Thị Đồng vẫn dũng cảm bí mật nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng. Mẹ còn tích cực quyên góp tiền của phục vụ kháng chiến, cung cấp thuốc men, quần áo cho hoạt động công tác cách mạng. Ba người con của mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó một con là liệt sĩ Bưu điện:
1. Liệt sỹ Trần Phần (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Trần Quỹ (con)
3. Liệt sỹ Trần Tần (con)
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)