Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Ngothidinh
Mẹ Ngô Thị Dính
No-person-img
Mẹ Ngô Thị Kiều
Ngothiquyt
Mẹ Ngô Thị Quýt
Ngothitrung
Mẹ Ngô Thị Trừng
Nguyenthibay
Mẹ Nguyễn Thị Bảy
Nguyenthian
Mẹ Nguyễn Thị An
Nguyenthiai
Mẹ Nguyễn Thị Ái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đanh
Daothidinh MẸ ĐÀO THỊ ĐÍNH

Năm sinh: 1916.
Nguyên quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Trú quán: xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta, mẹ Đào Thị Đính đã tham gia nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Đặc biệt trong thời kỳ bình định ác liệt nhất, Mẹ đã cùng bà con đấu tranh chính trị với dịch để bảo vệ phong trào cách mạng. Nghe theo lời dạy của Mẹ, các con đã lần lượt lên đường nhập ngũ, góp sức diệt thù, giải phóng quê hương.Trong những năm tháng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Mẹ đã mất đi ba người con trên các chiến trường, trong đó có anh Nguyễn Văn Nhờ là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Nguyễn Văn Nhờ (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Thanh Đực (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Tại (con).
Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của các con Mẹ, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tháng 01-1998 do tuổi già sức yếu, Mẹ đã qua đời.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)