Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Dangthison
Mẹ Đặng Thị Sơn
Dangthithiet
Mẹ Đặng Thị Thiệt
Dangthixu
Mẹ Đặng Thị Xu
Dothidon
Mẹ Đỗ Thị Đồn
Dothibay
Mẹ Đỗ Thị Bảy
Dothichac
Mẹ Đỗ Thị Chắc
Dothimui
Mẹ Đỗ Thị Mùi
Dothitrung
Mẹ Đỗ Thị Trung
No-person-img MẸ ĐẶNG THỊ THỚI

Năm sinh: 1905.
Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Đặng Thị Thới là cán bộ Phụ nữ xã. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ là giao liên hợp pháp, nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Năm 1966, bị địch bắt tra tấn dã man, nhưng Mẹ kiên quyết không khai báo, bảo vệ an toàn cơ sở và tiếp tục hoạt động cho đến năm 1975.  Mẹ đặng Thị Thới có hai con thì cả hai con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Võ Toàn      (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Võ Nhất      (con)
Trong đó một liệt sĩ Bưu điện là anh Võ Toàn.  Tháng 12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)