Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthimuon22
Mẹ Nguyễn Thị Muộn
Nguyenthimuon
Mẹ Nguyễn Thị Muôn
Nguyenthinen
Mẹ Nguyễn Thị Nén Nén
Nguyenthinam
Mẹ Nguyễn Thị Năm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Năm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinam12
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinga
Mẹ Nguyễn Thị Nga
No-person-img MẸ ĐẶNG THỊ THỚI

Năm sinh: 1905.
Nguyên quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tam Giang, Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Đặng Thị Thới là cán bộ Phụ nữ xã. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ là giao liên hợp pháp, nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Năm 1966, bị địch bắt tra tấn dã man, nhưng Mẹ kiên quyết không khai báo, bảo vệ an toàn cơ sở và tiếp tục hoạt động cho đến năm 1975.  Mẹ đặng Thị Thới có hai con thì cả hai con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Võ Toàn      (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Võ Nhất      (con)
Trong đó một liệt sĩ Bưu điện là anh Võ Toàn.  Tháng 12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)