Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethituoi
Mẹ Lê Thị Tuôi
Lethivi
Mẹ Lê Thị Vĩ
LuongThiBa
Mẹ Lương Thị Ba
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
Dangthison MẸ ĐẶNG THỊ SƠN

Năm sinh: 1911.
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Là gia đình có truyền thống cách mạng, khi còn sống chồng của Mẹ Đặng Thị Sơn tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương. Khi các con thoát ly, mình Mẹ ở nhà lo toan cuộc sống. Do có chồng và con hoạt động cách mạng, nên Mẹ bị địch bắt tù đày nhiều năm, song không lay chuyển được ý chí cách mạng và lòng yêu nước của Mẹ. Mẹ có ba con là liệt sĩ:
1. Liệt sĩ Phan Thị Sao       (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sĩ Phan Văn Chinh   (con)
3. Liệt sĩ Phan Hồng Tư     (con)
 Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)