Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phan Thị Sách
No-person-img
Mẹ Phan Thị Tiệm
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Ánh
Phamthidao
Mẹ Phạm Thị Đạo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đáo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đương
Phamthibay
Mẹ Phạm Thị Bảy
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Bơi
Dangthiso MẸ ĐẶNG THỊ SƠ

Năm sinh: 1925.
Nguyên quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởn
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến, mẹ Đặng Thị Sơ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tham gia vào cấp ủy xã, vận động chị em phụ nữ đấu tranh trực diện với địch. Trong hoà bình Mẹ luôn sống mẫu mực của một gia đình cách mạng.  Mẹ Đặng Thị Sơ có ba con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Võ Liên                   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Võ Trung                 (con)
3. Liệt sỹ Võ Như Minh          (con).
trong đó có anh Võ Liên là liệt sĩ Bưu điện.  Tháng 12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)