Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tiểu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tin
Nguyenthitrong
Mẹ Nguyễn Thị Trọng
Nguyenthituong
Mẹ Nguyễn Thị Tuồng
Nguyenthity
Mẹ Nguyễn Thị Ty
Nguyenthivung
Mẹ Nguyễn Thị Vừng
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Xứ
No-person-img MẸ ĐẶNG THỊ MAU

Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc Lập hạng Ba
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
Quá trình tham gia cách mạng
 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Đặng Thị Mau là thành viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã; là người đi đầu trong các phong trào đấu tranh chính trị, tiếp tế lương thực, thực phẩm nuôi giấu cán bộ, bộ đội hoạt động.
 Chồng mẹ, ông Nguyễn Văn Tửu tham gia cách mạng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mẹ ở nhà vừa tham gia các hoạt động địa phương vừa tần tảo nuôi dạy 11 người con. Khi các con khôn lớn, Mẹ đã động viên các con lên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ, và ba anh đã hy sinh:
1. Nguyễn Văn Hừng                  (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Văn Chính                  (con)
3. Nguyễn Văn Sang                   (con)
Năm 1972, do bệnh nặng Mẹ đã qua đời.
 Mẹ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và ngày 17-12-1994 Mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)