Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Phamthiday
Mẹ Phạm Thị Dày
Phamthidinh
Mẹ Phạm Thị Dình
Phamthigiau
Mẹ Phạm Thị Giàu
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Khuể
Phamthilan
Mẹ Phạm Thị Lan
Phamthilu
Mẹ Phạm Thị Lự
Phamthitam
Mẹ Phạm Thị Tám
Phamthitha
Mẹ Phạm Thị Thà
Damthidung MẸ ĐÀM THỊ DUNG

Năm sinh: 1918
Nguyên quán: xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.
Trú quán: xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

Hình thức khen thưởng
- Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
- Huân chương Độc lập
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Đàm Thị Dung tham gia cách mạng từ năm 1955, vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960. Mẹ tham gia vào Hội Phụ nữ và đã từng giữ các chức vụ: ủy viên Ban chấp hành ấp, ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ xã, Chi ủy viên Chi bộ xã Nhơn Nghĩa. Nhà Mẹ là trụ sở thường trực Chi ủy của Chi bộ xã, Tổ giao liên xã và là nơi nuôi dưỡng bộ đội, cán bộ Trung ương, tỉnh, huyện. Năm 1971, Mẹ được điều ra vùng ven (Rạch Sung) giáp tuyến lộ Vòng Cung để tổ chức xây dựng cơ sở cách mạng và bị địch bắt tù giam 6 tháng. Do những đòn tra tấn của giặc, năm 1973 Mẹ bị bệnh và đã từ trần.Gắn bó với cách mạng, Mẹ đã động viên các con tham gia kháng chiến và ba người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh; trong đó có liệt sĩ Mai Văn Thắng, cán bộ giao bưu hy sinh trên lộ Lục Phi - Long Mỹ:
1. Liệt sỹ Mai Văn Thắng (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2 Liệt sỹ Mai Văn sáu (con)
3. Liệt sỹ Măi Văn Tám (con).
Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)