Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Duongthisam1
Mẹ Dương Thị Sâm
Duongthisong
Mẹ Dương Thị Song
Duongthitich
Mẹ Dương Thị Tích
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Đến
Hothidong
Mẹ Hồ Thị Đồng
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Chơi
Hothichua
Mẹ Hồ Thị Chua
Hothikieu
Mẹ Hồ Thị Kiệu
No-person-img MẸ BÙI THỊ CẢM

Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: xã Hoa Phong, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ và anh dũng của dân tộc, mặc dù luôn bị địch o ép, khủng bố những người yêu nước, mẹ Bùi Thị Cảm vẫn hăng hái tham gia công tác cách mạng và là một cán bộ phụ nữ gương mẫu của địa phương. Mẹ đã mưu trí dũng cảm đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng. Mẹ bị địch bắt và sát hại năm 1965.Ba người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Liệt sỹ Trần Văn Đông
2. Liệt sỹ Trần Văn Quyên
3. Liệt sỹ Trần Văn Thu
Ngày 17/12/1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: www.congdoanbdvn.org.vn)